Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Kaygı, iç ve dış dünyadaki yaşamımızı tehdit eden herhangi bir olasılığı tehlike olarak algılayıp yorumlamamız sonucunda meydana gelen duygularımızdan biridir. Tanımlanan olay ya doğrudan bizim için tehlikelidir ya da olayı kendi bakış açımızla değerlendirmemiz sonucu tehlike olarak anlamlandırılmışızdır. Kaygı, bir duygu, bir yaşantı, bir belirti, bir bozukluk veya bozukluk grubu olabilir. Kaygı, hepimizin belli zamanlarda…