Anksiyete Bozukluklarında tedavi nasıl olur?

Anksiyete Bozukluklarında tedavi nasıl olur?

Kaygı bozuklukları, psikolog ve psikiyatrist gibi ruh sağlığı uzmanlarından yardım alınarak çözüme kovuşturulması gereken bir sorundur. Tedavide, psikoterapi ve ilaç kullanılmaktadır. Hastalığın seyrine, belirtilerin şiddetine göre psikiyatrist veya psikolog tarafından uygun tedavi yöntemi belirlenir ve gerekli duruma göre psikoterapi veya ilaç tedavisi ayrı ayrı ya da birlikte uygulanır. Kaygı bozukluğu için hangi tedavi yöntemi seçilirse…

Kaygıyı ortaya çıkartan nedenler nelerdir?

Kaygıyı ortaya çıkartan nedenler nelerdir?

Kaygının tek bir nedene bağlı ortaya çıkmaz. Genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik birçok faktörün etkileşimi sonucunda kaygı ortaya çıkabilmektedir. Kaygı bozuklukları ile ilgili yapılan aile çalışmalarında genetik yatkınlığın olduğuna dair veriler elde edilmiştir. Kaygı bozukluğu olan hastaların birinci derece akrabalarında diğerlerine göre daha fazla kaygı bozukluklarına rastlanmıştır. Kaygı bozuklukları ile ilgili yapılan çalışmalarda kalıtımsal bir…

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Kaygı, iç ve dış dünyadaki yaşamımızı tehdit eden herhangi bir olasılığı tehlike olarak algılayıp yorumlamamız sonucunda meydana gelen duygularımızdan biridir. Tanımlanan olay ya doğrudan bizim için tehlikelidir ya da olayı kendi bakış açımızla değerlendirmemiz sonucu tehlike olarak anlamlandırılmışızdır. Kaygı, bir duygu, bir yaşantı, bir belirti, bir bozukluk veya bozukluk grubu olabilir. Kaygı, hepimizin belli zamanlarda…

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık Nedir?

Alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kişinin hayatını sürdürmesi için psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç haline gelmesi, alınması için engellenmesi zor bir istek duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı taktirde yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi diye özetlenebilir. Bağımlılık kronik bir…

Bağımlılık Tedavisi Nasıl Olur?

Bağımlılık Tedavisi Nasıl Olur?

Bağımlılık tedavisi; ilaçla tedavilerin yanı sıra psikososyal değişkenlere dikkat edilerek uygulanacak geniş kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon programı gerektirir. Tedavi başarısı kişinin tedaviyi kabul etmedeki gönüllüğü, yaşam olayları, aile ilişkileri, bağımlılığın şiddeti, yol açtığı sorunlar ve başka bir çok faktöre göre değişir. Tek bir bağımlılık tedavisi yöntemi yerine kişinin içinde bulunduğu durum (biyolojik-psikolojik-sosyolojik) özelinde tedavi…

Bağımlılık Tanısı Nasıl Konur?

Bağımlılık Tanısı Nasıl Konur?

Bir yıl içinde aşağıdakilerden en az ikisi kendini göstermeli, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve işlevsellikte azalmaya yol açar: -Maddenin tasarlandığından daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması -Madde kullanımını denetlemek için ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan sürekli çabalar -Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için çok zaman harcamak -Madde kullanımı için çok…

Bağımlılık Bir Hastalıktır

Bağımlılık Bir Hastalıktır

Bağımlılık biyo-psiko-sosyal bir hastalıktır. Kişiyi biyolojik, sosyolojik ve psikolojik yönden etkileyerek, kişinin hayat kalitesinde azalmaya, sosyal ilişkilerinde sorunlara ve ruh sağlığında bozulmalara neden olur. Bağımlılık, kişinin bütün zararlarına rağmen bağımlı olunan şeyi tekrarlayıcı bir şekilde yapması ile karakterize süreğen gidişli bir beyin hastalığıdır. Kişinin kendisi zarar gördüğü gibi etrafı da bu durumdan etkilenmekte ve zarar…