Bağımlılık Bir Hastalıktır

Bağımlılık Bir Hastalıktır

Bağımlılık biyo-psiko-sosyal bir hastalıktır. Kişiyi biyolojik, sosyolojik ve psikolojik yönden etkileyerek, kişinin hayat kalitesinde azalmaya, sosyal ilişkilerinde sorunlara ve ruh sağlığında bozulmalara neden olur.

Bağımlılık, kişinin bütün zararlarına rağmen bağımlı olunan şeyi tekrarlayıcı bir şekilde yapması ile karakterize süreğen gidişli bir beyin hastalığıdır.

Kişinin kendisi zarar gördüğü gibi etrafı da bu durumdan etkilenmekte ve zarar görmektedir. Çalışmalar hastaların sadece ilaçlı tedaviden yeteri kadar yarar görmediğini, psikoterapi desteğinin ve rehabilitasyon süreçlerinin tedaviye eklenmesinin başarıyı artırdığını vurgulamaktadır.

Bu nedenle, madde bağımlılığı tedavisinde hastanın detoksifikasyon (arındırma) tedavisini takiben yoğun psikososyal rehabilitasyon programına alınması tedavi başarısını artıracaktır.