Bağımlılık Tedavisi Nasıl Olur?

Bağımlılık Tedavisi Nasıl Olur?

Bağımlılık tedavisi; ilaçla tedavilerin yanı sıra psikososyal değişkenlere dikkat edilerek uygulanacak geniş kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon programı gerektirir. Tedavi başarısı kişinin tedaviyi kabul etmedeki gönüllüğü, yaşam olayları, aile ilişkileri, bağımlılığın şiddeti, yol açtığı sorunlar ve başka bir çok faktöre göre değişir.

Tek bir bağımlılık tedavisi yöntemi yerine kişinin içinde bulunduğu durum (biyolojik-psikolojik-sosyolojik) özelinde tedavi programları geliştirilmelidir. Bağımlılık tedavisi detoksifikasyon (arındırma) tedavisi ile başlar. Arındırma tedavisi; kişinin alkol veya maddeyi almadığında maddenin vücuttan çekilmesiyle ortaya çıkan yoksunluk belirtilerine yönelik yapılır.

Bu, tedavinin ilk aşamasıdır. Arındırma tedavisi hastaneye yatarak veya ayaktan yapılabilir. Bazı maddelerin yoksunluğu ciddi tıbii sorunlar ortaya çıkardığı için yatarak tedavi edilmesi gerekir. Alkol yoksunluğu kişide epilepsi nöbeti veya deliryum tremens tablosuna neden olabilir ki, bu da hayati tehlike oluşturur. Bu nedenle hastanede yatarak arındırma tedavisi yapılması daha uygun olacaktır. Detoksifikasyon tedavisinin devamında ilaç tedavileriyle birlikte terapi programları uygulanır. Birçok hasta tedaviyi erken bırakabilmektedir.

Yapılan çalışmalar ilaç tedavisi ile birlikte bireysel veya grup terapilerine katılan hastaların uzun süre tedavide kalabildiği ve böylece maddeden uzak kaldığı, hayat kalitesinin yükseldiği, sosyal hayatlarının iyileştiğini göstermiştir. Kişinin bilgilendirilmesi, stresle ve maddeyi arzulamakla (cravig) başetme yöntemlerinin geliştirilmesi terapi programlarında odaklanılan noktalardan bazılarıdır.

Ailenin de tedavinin içine dahil edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle ailelere bağımlılık hakkında eğitim verilmesi yakınlarına daha etkin bir şekilde destek olmalarına yardımcı olacaktır.