Motivasyonel Görüşme nedir? Ne işe yarar?

Motivasyonel Görüşme nedir? Ne işe yarar?

Motivasyonel görüşme, ambivalansı (kişilerin bir taraftan maddeyi bırakmak istemesi, diğer taraftan bırakamaması) keşfederek ve çözerek değişime yönelik içsel motivasyonu arttırmak ve bağlılığı kuvvetlendirmek için kullanılan hasta odaklı, direktif bir yöntemdir.

Motivasyonel görüşme, bağımlılık tedavisinde önemli ve etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Özellikle bırakmaya zorlayan tedavi yöntemlerinin başarısız olmasıyla önem kazanmıştır. Bu yöntemin kısa süreli olması ve kişide bırakma yönünde kalıcı etkiler yapması önemli avantajlarıdır. Tedaviyi düşünmeyen hastalarda değişimi başlatmak için de kullanılmaktadır.

Motivasyonel görüşme kişilerin sorunlarını anlamalarına ve değişim amacıyla eyleme geçmelerine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem özellikle bırakma için gönülsüz olan veya ambivalan olan bağımlılarda kullanışlı bir yöntemdir. Ambivalansın anlaşılması ve çözümlenmesi tedavide önemli yer tutmaktadır.

Madde kullanıcılarının bir kısmı bu ambivalansın çözülmesine ihtiyaç duyarlar. Motivasyon kazandırma tedavinin ilk basamağıdır. Motivasyonel görüşme, kişilerin tedavinin sonraki aşamalarına geçmeleri için zemin hazırlar.