Arşiv Araştırmanızı Kesin Olumsuz Sonuçlandıracak 5 DEV HATA MG HUKUK BÜROSU

Arşiv Araştırmanızı Kesin Olumsuz Sonuçlandıracak 5 DEV HATA MG HUKUK BÜROSU

En sık kuruntu yapılan idari para cezaları türleri “fuhuş, kumar, kimlik bildirmeme” sebeplerinden ileri gelmektedir. Hemen hemen hepsinin hukuki etkisi ilk etapta benzerdir. Ancak sürekli tekrarlanması durumunda farklı etkiler doğuracaktır. Genelde kişi güvenlik belgesi alımı sırasında yapılan güvenlik soruşturmalarında sık sık karşımıza çıkan bu “son çalışılan iş yerinin FETÖ iltisaklı olması hali” nedeniyle elenirseniz soğukkanlı şekilde davanızı açıp yürütme durdurma ya da iptal kararı için mahkemenin karar vermesini beklemeniz gerekmektedir. Bu lanet örgütün bir zamanlar işlettiği okul görünümlü hücre evini okul olduğu sanrısı ile boyayıp, geçici süre çalışıp defolup gitmiştir. Şimdi bu adamın kusuru olduğunu kabul edecek değilim. Böylesi durumlarda örnekteki işçiyi; suçlu, kusurlu kabul eden hukukçular da mevzu mostbet giris lanet örgütlerin üyelerinden farksızdır gözümde. Son çalışılan iş yeri FETÖ’ye ya da başkaca diğer zararlı örgütlerin yönetiminde ise buralarda çalışan kişilerin halihazırda devlet memuru olabilmeleri çok zor. Zaten bu iş yerlerinde üst kademede çalışanların ezici çoğunluğu bu millete eziyet eden, zulmeden, ayrımcılık ve iltizamda, adam kayırmada çığır açan, hukuksuzlukta zirveleri zorlayan insan müsveddelerinden oluşuyor. Bu hususta bir Danıştay kararı bulamadım lakin genelde son çalışılan işyeri veya SGK kaydından çok eskilerde gözüken iş yeri sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması durumu FETÖ’nün bir zamanlar yönettiği iş yerleri için mevzu bahsi olmaktadır. Bu aşamada belirtmek isterim ki aile etkisi yeni kanun ile kanunda yer edinmemektedir.

İktidar,emekçilerin, yoksulların ne yaşadığından habersiz değil ancak halkın yaşadığıyoksulluk ve sefalet iktidarın umurunda değil. İktidar için varsa yoksapatronlar, yandaşlar ve 5-10 maaşlı bürokratlardır esas olan. İktidar, işçi veemekçileri bir kez daha enflasyona ezdirdi, hani “Ezdirmeyeceğiz.” diyordunuzdeğerli iktidar milletvekilleri. Görüşülmekteolan 346 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 SayılıKanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin25’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. SayınBaşkanım, değerli milletvekilleri; gerçekleştirilen düzenlemeler ve diğeralanlarda verilen mücadele; azımızı çok yapma kararlılığının, müfsitlere karşıortaya konulan bir birlik ruhunun, seciyesi karanlık olanların dünyasını dahiaydınlatacak ümit ışığının bir neticesidir. Hiç şüphe yok ki bundan sonra dainşa ettiğimiz geleceğe ulaşmak için lazım gelen adımlar mutlaka atılacaktırçünkü kulağımız milletimizden gelecek olan seste, gözümüz onlardan gelecektaleplerdedir. Unutulmamalıdır ki Türkiye, hedeflerinde yürümekte sonuna kadarkararlıdır; her köşesinden kan akan bulmacaları hazırlayanlardan, bir diğerdeyişle problemlerin faillerinden çözüm beklemenin beyhude bir bekleyişolduğunun da bilincindedir. Bölgesel ve küresel hercümercin müsebbiplerininkimler olduğunu bilmekte ve bu kaynağın kimlerin yaşam pınarı olduğunugörmektedir. Kutuplaşmadan, husumetten, örtülü operasyonlardan medet umanlarınamacını idrak etme kabiliyetine tartışmasız bir şekilde sahiptir. İçindengeçilen sancılı dönem Türk yüzyılının doğuşunun sancısıysa Türk milleti bunahazırdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in ifade ettikleri gibi, Cumhurİttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden,karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakârca koruyacak, milletiyle birve bütün hâlinde geleceği inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin, bu iradehaysiyetinin önüne geçmeye hiç kimsenin nefesi yetişmeyecektir.

  • EYT’lilere de çok kısazamanda, seçim için olsun, ne olursa olsun bir çare bulunmasını teklifediyoruz.
  • Bunun dışında kendi durumunuzu anlatan dilekçeler yazabilirsiniz.
  • Dün “katil” dediklerimizleCumhurbaşkanımızın sarmaş dolaş olması gerçekten bizi incitmektedir.

Örneğin, Bakırköy’de bir cafede sigara içen bir kişiye verilen sigara içme para cezası, Bakırköy Mal Müdürlüğü’ne ödenebilir. Sigara içme para cezası, vergi dairelerine ödenemez, çünkü hukuki niteliği itibariyle idari para cezası olduğundan kaymakamlık bünyesinde olan Mal Müdürlüğü’ne ödenir. Merhaba, ben ve iki arkadaşım bu yaz interrail ile 30 günlük bir Avrupa seyahati yapmayı düşünüyoruz. Şuan için hepimiz öğrenciyiz ancak yaza kadar arkadaşlarımdan biri mezun olmuş olabilir. Dört seneliğe geçiş yapacak ancak bunu ne zaman nasıl yapacak tam olarak prosedürü bilmiyorum. Pasaportlarımızı aldık, orada harcayacağımız paranın büyük kısmı hazır ve ailelerimizi de sponsor gösteririz diye düşünüyorum zaten. Planımızda ilk olarak uçakla İtalya’ya gidip oradan seyahatimize başlamak var, en çok orada kalmayı da planladığımız için ve vize almak da diğerlerine nazaran kolay sayıldığı için vizeyi oradan almayı düşünüyoruz. Birincifıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkinolarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiverilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylıkprim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindekibildirimler esas alınır. 2021 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak2021 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b)bendi hükümleri uygulanır. 2022yılı için Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesine garanti ödemeleri için 20milyar 378 milyon liralık ödenek ayrıldı ve kur korumalı olduğu için bu yollaraödenen paralar, şirketlere ödenen paralar her seferinde katlanarak artıyorçünkü döviz yerinde durmuyor, döviz artarak devam ediyor. Sadece Yavuz SultanSelim Köprüsü’ne dört yılda ödenen garanti ücreti 2 milyon 200 bin insanınişsizlik maaşına tekabül ediyor.

Anlaşılmaktadır ki bugünküsiyasal iktidar ülkeyi yönetme ehliyetini kaybettiği gibi kanun yapmakalitesini, kanun teklifi hazırlayabilme, yasama faaliyetlerini düzenleyebilmeehliyetini de ne yazık ki kaybetmiştir. Bakanyardımcılarını konuştuk, şimdi, değerli arkadaşlarım, en düşük emekli maaşınageliyorum. En düşük emekli maaşı 1.500’dü, 2.500 yaptınız, bu sefer 3 bin diyegeldiniz, itirazlar yükselince 3.500 yaptınız. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede,TÜRK-İŞ daha geçtiğimiz aylarda açıkladı, açlık sınırı 6.300 lira. Aç yani 6.300 lira yoksa aç, ekmek alamıyor demekarkadaşlar ya.

Değerliarkadaşlarım, bu Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına DairKanun Teklifi 35 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıyor. Anaolarak, memurların, kamu personelinin emekli maaşlarını düzenlemeye çalışıyor,iddia o; “3600 ek gösterge” diye geçti literatüre ama bunun yanında çok önemlidüzenlemeler, maddeler de var. Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanımız, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası elealacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu daha önceaçıklamıştır. Çok önemli olan bu çalışmaların sonucu umutla beklenmektedir.Sözleşmeli personelin eş durumu özrüyle yer değiştirme hakkının bulunmamasınedeniyle aileler parçalanmaktadır. Devletin asli görevlerinden biri, ailebirliğinin korunmasıdır. Kamuda sözleşmeli personel uygulaması homojen bir yapıolmayıp kendi içinde ayrışmıştır. Başlangıçta 4+1 olan, daha sonra 3+1 olarakgüncellenen uygulamayla, sözleşmeli personel olarak işe girenler üç yıl sonundakadroya geçmektedir, 4/B’liler ise süresiz sözleşmeli olup kadroyageçememektedir. Kamu idarelerinde kadroya alınmayı bekleyen sözleşmelipersonel, hiç olmazsa 3+1 sisteminin genel uygulama hâline getirilmesinibeklemektedir. Çocuk iken yani henüz 18 yaşından küçük iken işlenilen suçların ne güvenlik soruşturmasına ne de bir başka mecrada hakkınızda bir hüküm, yargı, karar alınması üzere kullanılması hukuka uygun OLMAYACAKTIR. Çünkü gerek Çocuk Koruma Kanunu gerekse Adli Sicil Kanunu ve birtakım uluslararası sözleşmeler sebebiyle böylesi bir hareket adil olmayacaktır. Siz de mesela çocuk iken hırsızlık suçu işlediğiniz için güvenlik soruşturmasından-arşiv araştırmasından elendiyseniz dava açma hakkınızın olduğunu ifade etmek isterim. 18 Yaş Altı Sicil Kaydı Güvenlik Soruşturmasında Çıkar Mı?

Bu vesileyle, iktidar sorumluluğuve ruhu taşıyan bir partinin mensubu olarak, her ne kadar muhalefette de olsakbu kanun teklifine istediğimiz katkıyı yapamamaktan dolayı aziz milletimizdenözür dilerim. Şimdi,iktidar -tutturmuş, kendine göre bazı politikaları var, seçim öncesi çoktemelli bazı işler yapılamaz belki, anlıyorum ama- varlık satışından şu andanitibaren 10 milyar dolar bekliyor. “Varlık satışı” dediği, İstanbul Havalimanıvesaire benzeri bazı varlıklarımızın hisselerinin satışı. 10 milyar dolaroradan, 10 milyar dolar özelleştirmeden bekliyorlar. Bu en son yapılan 15milyon TL’lik operasyon işi var ya, sonuçta 10 bin şirketin elinde 15 milyardolar varmış -bugün BDDK Başkanı açıkladı- o 15 milyar dolardan bir kısmınıMerkez Bankasına almaya yönelik bir operasyon; buradan da biraz parabekleniyor. Onun haricinde, mültecilerden gelecek milyar dolar yanimülteciler gelecek, gelirlerken de beraberlerinde yabancı para -dolar-getirecekler, oradan da bir milyar dolar bekleniyor -Nasrettin Hoca’nınhesabı- bunlarla ekonomi idame ettirilecek.

ABDÜLLATİFŞENER (Konya) – Hayır, karar yeter sayısı yok, olmadığı açık. HalklarınDemokratik Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Hakkı Saruhan Oluç. Üçüncübölüm geçici 1’inci madde dâhil 45 ila 65’inci maddeleri kapsamaktadır. Sözlerime1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak ve 2 Temmuz Sivas katliamında yaşamınıyitirenleri saygıyla anarak başlıyorum. ALİŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. EMİNEGÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. BAŞKAN– İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. BAŞKAN– Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin. HalklarınDemokratik Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Erol Katırcıoğlu. Evet,bu teklifte bizim gözümüz EYT mağdurlarını aradı. EYT’lilere de çok kısazamanda, seçim için olsun, ne olursa olsun bir çare bulunmasını teklifediyoruz. BAŞKAN– Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.